Praktisk information

Allmänt

Vasamuseet upplåts inte, med anledning av Vasas bevarande, för arrangemang som kräver omfattande utrustning, förändringar eller tillbyggnader. Alla omfattande riggningar i lokalerna skall godkännas av Skeppsenheten genom evenemangskontoret. Önskas ytterligare information om de restriktioner som finns, kontakta evenemangskontoret, tel. 08-51954870, bokningen.vasa@smtm.se

Se vår utrustningslista för mer information om den utrustning som finns.

Ankomsttider

Vid middagar i Skeppshallen (beroende på antal gäster och arrangemang) bör Vasamuseet och Vasamuseets restaurang disponera minst en timme efter stängning för att färdigställa lokalen.
Öppettider Vinter (1/9-31/5): 10:00-17:00. Dvs. ankomsttid tidigast 18:00.
Öppettider Sommar (1/6-31/8): 08:30-18:00. Dvs. ankomsttid tidigast 19:00.
Notera att museet stänger 20.00 på onsdagar 1/9-31/5 så då gäller lite andra regler. Kontakta oss för råd inför din tidsplanering av kvällen.

Temperatur

Vasamuseets skeppshall har en konstant temperatur på 18 grader. Därför rekommenderas lite varmare klädsel och att gästerna blir informerade om detta i förhand. Vi har en del sjalar till låns, men inte så det räcker till alla gäster under stora arrangemang.

Garderob

Det finns en obemannad garderob i Vasamuseet. Rullgarderober med galgar och låsbara skåp finns tillgängliga. Eftersom ni abonnerar hela lokalen exklusivt så brukar det räcka. Vi erbjuder inte bemannad garderob då museet inte är byggt för detta. Vid behov kan bemannad garderob arrangeras i vår lilla filmsal med inhyrd utrustning. Denna utrustning samt bemanning av garderob arrangeras av beställaren.

Guidade visningar

Ett mycket uppskattat inslag under kvällen är att få ta del av en visning av Vasa med våra kunniga guider. Visningar ingår i alla våra arrangemang i Skeppshallen upp till 400 gäster. Vid större arrangemang erbjuder vi istället utposterade guider som finns tillgängliga för frågor under fördrink.

Scen

Bokning av scen kan ske via evenemangskontoret eller genom att direkt kontakta Solna Scen, tel. 08- 28 94 80, info@solnascen.se, www.solnascen.se
Mått: B: 4 m. D: 3 m. (eller mindre). Pris: 2450 kr exkl. moms. För större scen: 350 kr/m²
Tillägg för helg samt kvällar efter 16:30 samt avriggning innan 08:00: 1200 kr exkl. moms/tillfälle.
Tidigast möjlig riggtid för scen är kl.15.30 (vintertid) samt 16.30 (sommartid).

Extern teknik

Hyr gärna extern teknik via vår samarbetspartner Emma-Karin Entertainment,  info@emmakarin.com som har mångårig erfarenhet av evenemang på Vasamuseet. tel. 0704-20 99 01. www.emmakarin.com

Ljus

Vi har ett befintlig scenljus som ingår i kvällsevenemanget. Ljuset är anpassat efter en scen om 4×3 m. samt ett mindre ljus som lämpar sig vid enskilda talare. Eventuell extra ljussättning av pelare och väggar hyrs in externt. Det är viktigt att skeppet inte belyses med ytterligare ljus än museets befintliga skeppshallsljus.

Ljud

Ett enklare PA system ingår i våra kvällsevenemang som lämpar sig för endast för tal. För inhyrd utrustning måste särskild hänsyn tas till ljudnivån med anledning av Vasamuseets känsliga miljö. Högsta tillåtna medelljudnivå är 97 decibel. Ljudstötar (t.ex. trummor, pukor) är olämpliga.

Riggning

Riggning av teknik och utrustning medges från kl.16:00 (vintertid), kl.17:00 (sommartid) under förutsättning att detta inte stör den ordinarie verksamheten. Undantag kan medges, men detta tillämpas mycket restriktivt. Om sådant undantag medgivits bekostar beställaren den extra vakthållning som eventuellt bedöms nödvändig.

All teknik och material måste bortforslas omedelbart efter arrangemangets slut för att städning av lokalerna skall kunna ske. Det finns även möjlighet att avrigga dagen efter evenemanget mellan kl.09.00-09.30 (vintertid) kl.08.00-08.30 (sommartid) efter överenskommelse med evenemangskontoret.

Repetitioner och soundcheck

Repetitioner och soundcheck får ske enligt överenskommelse och ej starta före museets stängningstider dvs. kl.17:00 vintertid (1/9-31/5) och kl.18:00 sommartid (1/6-31/8).

Loge

Loge kan ordnas i ett av våra mötesrum och kan inhysa artister, leverantörer och personal under evenemang. Här finns toalett med sminkspegel, helkroppsspegel, möbler, eluttag och upphängningsmöjligheter. Nycklar kvitteras ut till ansvarig person för evenemanget och måste lämnas åter till entrén vid avslut.

Transporter

Transporter till evenemang får endast ske genom befintliga luftslussar. Slussarnas funktion får inte sättas ur spel. Det är alltså inte tillåtet att t.ex. hålla dörrar öppna med kilar. Utrustning till evenemang ska levereras till och tas in via Vasamuseets personal-/varuingång, ej via huvudentrén. Vid ankomst ska museets evenemangskontor kontaktas. Varuintagsportens mått är: höjd: 2 m, bredd: 1,2 m.

Leveransadress

Djurgårdsvägen 36, 115 21 Stockholm. På grund av begränsat utrymme vill vi att alla leveranser ska föranmälas.

Parkering

Samma adress som ovan. Passera infarten till museet och ta höger vid Liljevalchs konsthall. Följ därefter vattnet mot museets baksida.