Välkommen till Vasamuseets Restaurang

The Restaurant Menus

Links to our menus

Lunch suggestions

Wine List